براي نوشتن احترام زيادي قايلم . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> به نظر من نوشتم حرمتي داره که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   شب هاي زيادي خوابيديم و هيچ گاه به اين فکر نکرديم که آيا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
طلوعي ديگر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> آغازي نو طراوت و شادابي دوباره . زايش انساني ديگر و يا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   گرفتن يک گيره توسط سنگنورد مثل چنگ زدن به زندگي است آدم تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
              به قول پير خرابات که می گويد : دانی که چنگ و عود چه تقرير می کنند ! ! !  
/ 27 نظر / 4 بازدید
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
2 پست
خرداد 82
7 پست
اسفند 81
12 پست
بهمن 81
17 پست
دی 81
21 پست
آذر 81
22 پست